Update seizoenstart, trainingen, lidgeld, events en uiteraard corona

Beste leden, ouders en sympathisanten,

In deze woelige tijden blijft het bestuur van vzw koninklijke volleybalclub Geel-Zwart Wijnegem zich volop inzetten om het nieuwe seizoen op te starten. We volgen de laatste ontwikkelingen en maatregelen die afgekondigd worden door de overheid (federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal) en instructies vanuit de gerelateerde sportverbonden (Volley Vlaanderen, Volley Antwerpen, Volleybal Gewest Antwerpen en Sporta). 

We kunnen alvast meedelen dat de eerste wedstrijden ten vroegste in het weekend van 3 en 4 oktober gespeeld kunnen worden. Enkele wedstrijden die al in september gepland stonden, worden dan verplaatst of geannuleerd. Dit verloopt volgens instructies van de verbonden die we momenteel afwachten. Of de competitie effectief kan aanvangen en in welke vorm, zal de komende weken/maanden duidelijk worden.

In augustus zijn er momenteel heel wat beperkingen om te sporten in groep. Zo mogen bijvoorbeeld volwassenen in de provincie Antwerpen niet sporten in groepsverband waar de fysieke afstand van 1.5m niet gegarandeerd kan worden. De trainingen voor de volwassenploegen worden dan ook voorlopig opgeschort en worden vanaf september weer opgestart indien de situatie dit toelaat. Voor de meeste jeugdploegen starten we vanaf 24 augustus met de eerste trainingen die zoveel mogelijk in openlucht zullen plaatsvinden. De trainers contacteren hun spelers waar en wanneer de trainingen doorgaan en om de nodige afspraken te maken zodat dit veilig kan verlopen. We vragen u met aandrang om deze afspraken goed na te leven, want ook van de trainers vergt dit extra inspanningen.

Een tijd geleden deden we al een oproep om uw lidgeld te betalen voor 10 augustus zodat we als club voldoende middelen hebben om het nieuwe seizoen op te starten. Het verbond vraagt ons dat we tijdig de ploegen inschrijven, spelers aansluiten, licenties betalen, verzekeringen afsluiten… dit zelfs wanneer we niet eens zeker zijn of er een volledig seizoen gespeeld kan worden. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de volledige lidgelden op te vragen bij onze leden en zullen we begin 2021 evalueren hoe de eerste seizoenshelft verlopen is. Op dat ogenblik kunnen we overgaan tot gepaste maatregelen zoals een eventuele terugbetaling van een deel van het lidgeld wanneer dit opportuun blijkt. Bij deze heeft u dus een reminder ontvangen om voor 10 augustus het lidgeld te betalen volgens de afspraken in de brieven die in juni werden bezorgd.

TIP: Wist u dat de ontvangen lidgelden goed zijn voor ongeveer de helft van onze clubinkomsten? We hebben deze broodnodig om de werking rond te krijgen. De overige inkomsten halen we voornamelijk uit georganiseerde activiteiten, naast sponsoring en subsidies.

Het einde van vorig seizoen werd jammer genoeg halverwege maart zo’n drie (Sporta) tot vijf (Volley Vlaanderen) competitieweken te vroeg beëindigd. We kozen ervoor om voor deze korte periode geen gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld te voorzien omdat dit de financiële situatie van onze club niet ten goede komt. Een maand lang hadden we minder onkosten voor het huren van de sportcentra en vergoedingen voor trainers, scheidsrechters… Daartegenover staan ook gemiste inkomsten van een aantal activiteiten die het voorbije half jaar niet konden doorgaan. We hopen op uw begrip voor deze regeling en geven de club hiermee voldoende ademruimte om verder te bouwen aan het komende seizoen.

Het verdere verloop van het nieuwe seizoen is momenteel nog koffiedik kijken. Vanuit het bestuur werd, naast bovenstaande maatregelen, beslist om de klassieke evenementen / niet sportieve activiteiten te annuleren voor de rest van het jaar. Samen met onze vrijwilligers bekijken we evenwel of er alternatieve activiteiten kunnen georganiseerd worden waarbij de corona-maatregelen gerespecteerd worden. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in regelgeving van nabij op en zullen we de genomen beslissingen evalueren en bijsturen wanneer de situatie dit toestaat.

Indien er iets niet duidelijk, u met enkele vragen zit of gewoon even uw gedachten kwijt wil… neem gerust contact op met de voorzitter (Senne VH, 0486 87 41 75, voorzitter@geel-zwart.be) of spreek één van de andere bestuursleden aan.

We hopen, samen met u, om zo spoedig mogelijk alle activiteiten te kunnen hernemen in het ‘nieuwe normaal’. Ondertussen moedigen we iedereen aan om te blijven sporten volgens de geldende maatregelen en zorg te dragen voor uzelf en ieder die u dierbaar is. Hou het gezond!

Het bestuur

Bart, Katleen, Lander, Marianne, Nick, Ruth, Bruno en Senne