Verzekeringen

Een sportongeval op training of wedstrijd is helaas snel gebeurd. Zoals de reglementen voorschrijven, beschikken we bij Geel Zwart over een verbandkoffer die in de sporthal aanwezig is. Eveneens is er ijs ter beschikking maar soms volstaat het niet en dient een dokter geraadpleegd te worden. Vanuit de volleybalclub ben je verzekerd voor de medische kosten. Laat het ongeval steeds op het wedstrijdblad noteren indien het tijdens een match plaatsvindt. Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN. Anders bent u bij een nieuw ongeval, zelfs al is dat een seizoen later, niet meer verzekerd. Na ieder aangegeven ongeval moet een genezingsattest worden ingediend, zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd. OPGEPAST: de verschillende verbonden hebben een verschillend aangifteformulier. Contacteer bij twijfel de secretaris (0476/388.488)

Volley Vlaanderen

1. Het aangifteformulier van Volley Vlaanderen wordt ingevuld door de geneesheer na het ongeval en zo snel mogelijk bezorgd aan de secretaris (0476/388.488).
2. Ethias stuurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer met toekenning van een dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
3. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis,… naar het ziekenfonds. Dat zorgt voor een eerste terugbetaling en maakt een verschilstaat op (Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen).
4. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken (originele apothekersnota’s en/of ziekenhuisfacturen) en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
5. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

SPORTA

1. Het aangifteformulier van SPORTA wordt ingevuld door de geneesheer en het slachtoffer na het ongeval en zo snel mogelijk bezorgd aan de secretaris (0476/388.488).
2. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias.
3. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias en dat er binnen afzienbare tijd een dossiernummer en -verantwoordelijke zal worden toegekend.
4. Ethias stuurt daarna op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer met toekenning van een dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis,… naar het ziekenfonds. Dat zorgt voor een eerste terugbetaling en maakt een verschilstaat op (Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen).
6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.