Privacyverklaring

De persoonsgegevens die met de “Inlichtingenlijst” worden gevraagd worden digitaal bewaard en zijn enkel toegankelijk voor onze bestuursleden en zij die het onthaal van de nieuwe leden verzorgen. Zij worden enkel gebruikt om uw aansluiting bij VV en/of Sporta in orde te maken en voor de communicatie tussen de club en het lid en/of zijn ouders. Enkel trainers en coaches krijgen de contactgegevens van hun spelers om praktische afspraken te kunnen maken. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden. Men kan zijn bewaarde gegevens inkijken en laten corrigeren bij de secretaris van de club.