Alle berichten van LW

Corona update 14/10

Rekening houdend met de verschillende beleidsaanbevelingen van overheid en sportverbonden, heeft het bestuur van Geel-Zwart volgende aanpak vastgelegd voor de komende periode tot 8/11 (zelfde periode als VV en Sporta):

– Volwassenen: geen training of wedstrijden

– U13 tot U19 (t.e.m. 18j): geen wedstrijden maar trainen kan volgens de beperkende maatregelen (contactloos). De trainer beslist welke trainingen kunnen doorgaan.

– U9 en U11: trainen kan met aandacht voor de huidige protocollen en extra afstand te houden. De U11 competitie loopt door zoals gepland.

De trainers maken afspraken met de jeugdspelers.

Deze maatregelen gelden voor de komende weken en zullen aangepast of verlengd worden indien de situatie hier om vraagt. Op dat ogenblik communiceren we uiteraard naar de leden. We hebben als club een maatschappelijke rol te vervullen om zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen in deze fase van de epidemie. Daarom nemen we deze drastische maatregelen. Toch willen we iedereen aansporen om te blijven bewegen in de hoop dat we snel weer in veilige omstandigheden onze volleybal-activiteiten kunnen hernemen voor iedereen.

Bijkomende uitleg kan je verkrijgen bij de trainers en bestuursleden. Bedankt voor jullie begrip! Blijf veilig en gezond.
Het bestuur

Trainingen 2020-2021

Onderaan vinden jullie het trainingsschema en trainers. Met vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij Katleen, Jo of Lander.

PloegTrainer(s)Dag, uur (zaal)lidgeld*
U9 & U11Geert B, Hanne V,
Lu F
Maandag 17u30-18u30 of 18u30-19u30 (Sportcentrum)
Woensdag 17u30-18u30 of 18u30-19u30 (Sportcentrum)
€120
JU13Jo VDinsdag 18u-19u30 (sportcentrum)
Vrijdag 16u30-17u45 (Sportcentrum)
€160
JU15Inte V,
Jo V
Maandag 18u-19u30 (Annuntia)
Woensdag 19u30-21u (Annuntia)
€200
JU17Wout DC, Hans VDMaandag 18u-19u30 (Annuntia)
Vrijdag 18u-19u30 (Sportcentrum)
€200
MU13Sterre S, Hanne PDinsdag 18u-19u30 (Sportcentrum)
Vrijdag 17u-18u30 (Sportcentrum)
€160
MU15Mano J Maandag 19u-20u30 (Sportcentrum)
Vrijdag 18u-19u30 (Sportcentrum)
€200
MU19Hanne V,
Paul J
Maandag 19u30-21u (Annuntia)
Dinsdag 19u30-21u (Sportcentrum)
€200
PloegTrainer(s)Dag, uur (zaal)Lidgeld*
Dames 4Ruth HWoensdag 19u30-21 (Annuntia)
€200
Dames 3Geert J Maandag 21u-22u30 (Annuntia)
€200
Dames 2Pieter VDMaandag 21u-22u30 (Annuntia)
Woensdag 19u30-21u00 (Sportcentrum)
€200
Dames 1Marcel BMaandag 20u30-22u (Sportcentrum)
Woensdag 21u00-22u30 (Annuntia)
€200
Heren 3Jelle NMaandag 19u30-21u (Sportcentrum)
Woensdag** 19u30-21u (Sportcentrum)
€200
Heren 2Stefan SMaandag 19u30-21u (Sportcentrum)
Woensdag** 21u-22u30 (Sportcentrum)
€200
Heren 1Pieter VDMaandag 19u30-21u (Annuntia)
Woensdag 21u-22u30 (Sportcentrum)
€200

(** ploegtraining)

PloegTrainer(s)Dag, uur (sporthal)Lidgeld*
Dames 3sTom HDinsdag 21u-22u30 (Sportcentrum)€170
Dames 2sYinka DM,
Kaya DM,
Lene S
Dinsdag 19u30-21u (Sportcentrum)€170
Dames 1s€170
Heren 3sLars SMaandag 21u-22u30 (Sportcentrum)€170
Heren 2sPaul JDinsdag 21u-22u30 (Sportcentrum)€170
Heren 1s€170
* voor het 3e (4e, 5e,…) lid binnen eenzelfde gezin voorzien we er een korting van 45 euro.  

Het lidgeld is te storten op BE83 0680 3371 6015 met vermelding “lidgeld 20-21 – je naam”. Betaal je na maandag 10 augustus dan bedraagt het lidgeld +30 euro. Indien het lidgeld of de betaaltermijn een probleem vormt, contacteer Katleen, Jo of Lander en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Opgepast: Je kan pas deelnemen aan wedstrijden na het betalen van je lidgeld.

Corona update 16/8

Beste leden en ouders,

Afgelopen week ontvingen we heel wat verschillende informatie van enkele sportverbonden en overheden op alle niveau’s. Vrijdag kregen we groen licht van de gemeente Wijnegem om opnieuw ook sporten voor volwassenen op te starten, weliswaar onder voorwaarden (contactloze trainingen, niet douchen ter plaatse, bij voorkeur in de buitenlucht trainen,…).

Naar aanleiding van alle nieuwe aanpassingen i.v.m. corona werd er vanuit de club een protocol opgesteld om enkele trainingen terug op te starten.

Concreet wil dit zeggen dat de start van de trainingen op 1/9 de norm blijft (volgens het volledige trainingsschema). Indien een ploeg voldoende spelers heeft die vroeger willen starten en de trainer wil dit organiseren volgens het clubprotocol, dan kan/mag er vanaf maandag 17/8 terug gestart worden. De trainer neemt initiatief. Als het praktisch haalbaar is, gaat de training door op een buitenveld. Hier vind je het . Neem alvast het clubprotocol voor leden en ouders even door om weer te kunnen sporten in clubverband op een veilige manier.

Met sportieve groeten,
Senne Van Hoof, uit naam van het bestuur

Update seizoenstart, trainingen, lidgeld, events en uiteraard corona

Beste leden, ouders en sympathisanten,

In deze woelige tijden blijft het bestuur van vzw koninklijke volleybalclub Geel-Zwart Wijnegem zich volop inzetten om het nieuwe seizoen op te starten. We volgen de laatste ontwikkelingen en maatregelen die afgekondigd worden door de overheid (federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal) en instructies vanuit de gerelateerde sportverbonden (Volley Vlaanderen, Volley Antwerpen, Volleybal Gewest Antwerpen en Sporta). 

We kunnen alvast meedelen dat de eerste wedstrijden ten vroegste in het weekend van 3 en 4 oktober gespeeld kunnen worden. Enkele wedstrijden die al in september gepland stonden, worden dan verplaatst of geannuleerd. Dit verloopt volgens instructies van de verbonden die we momenteel afwachten. Of de competitie effectief kan aanvangen en in welke vorm, zal de komende weken/maanden duidelijk worden.

In augustus zijn er momenteel heel wat beperkingen om te sporten in groep. Zo mogen bijvoorbeeld volwassenen in de provincie Antwerpen niet sporten in groepsverband waar de fysieke afstand van 1.5m niet gegarandeerd kan worden. De trainingen voor de volwassenploegen worden dan ook voorlopig opgeschort en worden vanaf september weer opgestart indien de situatie dit toelaat. Voor de meeste jeugdploegen starten we vanaf 24 augustus met de eerste trainingen die zoveel mogelijk in openlucht zullen plaatsvinden. De trainers contacteren hun spelers waar en wanneer de trainingen doorgaan en om de nodige afspraken te maken zodat dit veilig kan verlopen. We vragen u met aandrang om deze afspraken goed na te leven, want ook van de trainers vergt dit extra inspanningen.

Een tijd geleden deden we al een oproep om uw lidgeld te betalen voor 10 augustus zodat we als club voldoende middelen hebben om het nieuwe seizoen op te starten. Het verbond vraagt ons dat we tijdig de ploegen inschrijven, spelers aansluiten, licenties betalen, verzekeringen afsluiten… dit zelfs wanneer we niet eens zeker zijn of er een volledig seizoen gespeeld kan worden. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de volledige lidgelden op te vragen bij onze leden en zullen we begin 2021 evalueren hoe de eerste seizoenshelft verlopen is. Op dat ogenblik kunnen we overgaan tot gepaste maatregelen zoals een eventuele terugbetaling van een deel van het lidgeld wanneer dit opportuun blijkt. Bij deze heeft u dus een reminder ontvangen om voor 10 augustus het lidgeld te betalen volgens de afspraken in de brieven die in juni werden bezorgd.

TIP: Wist u dat de ontvangen lidgelden goed zijn voor ongeveer de helft van onze clubinkomsten? We hebben deze broodnodig om de werking rond te krijgen. De overige inkomsten halen we voornamelijk uit georganiseerde activiteiten, naast sponsoring en subsidies.

Het einde van vorig seizoen werd jammer genoeg halverwege maart zo’n drie (Sporta) tot vijf (Volley Vlaanderen) competitieweken te vroeg beëindigd. We kozen ervoor om voor deze korte periode geen gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld te voorzien omdat dit de financiële situatie van onze club niet ten goede komt. Een maand lang hadden we minder onkosten voor het huren van de sportcentra en vergoedingen voor trainers, scheidsrechters… Daartegenover staan ook gemiste inkomsten van een aantal activiteiten die het voorbije half jaar niet konden doorgaan. We hopen op uw begrip voor deze regeling en geven de club hiermee voldoende ademruimte om verder te bouwen aan het komende seizoen.

Het verdere verloop van het nieuwe seizoen is momenteel nog koffiedik kijken. Vanuit het bestuur werd, naast bovenstaande maatregelen, beslist om de klassieke evenementen / niet sportieve activiteiten te annuleren voor de rest van het jaar. Samen met onze vrijwilligers bekijken we evenwel of er alternatieve activiteiten kunnen georganiseerd worden waarbij de corona-maatregelen gerespecteerd worden. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in regelgeving van nabij op en zullen we de genomen beslissingen evalueren en bijsturen wanneer de situatie dit toestaat.

Indien er iets niet duidelijk, u met enkele vragen zit of gewoon even uw gedachten kwijt wil… neem gerust contact op met de voorzitter (Senne VH, 0486 87 41 75, voorzitter@geel-zwart.be) of spreek één van de andere bestuursleden aan.

We hopen, samen met u, om zo spoedig mogelijk alle activiteiten te kunnen hernemen in het ‘nieuwe normaal’. Ondertussen moedigen we iedereen aan om te blijven sporten volgens de geldende maatregelen en zorg te dragen voor uzelf en ieder die u dierbaar is. Hou het gezond!

Het bestuur

Bart, Katleen, Lander, Marianne, Nick, Ruth, Bruno en Senne